Angleščina

14. 11. 2022

 • pregled domače naloge
 • poslušali smo zgodbo v učbeniku na straneh 84 in 85
 • prebrali zgodbo the Dark night po vlogah
 • razložili neznane besede
 • rešili nalogo v učbeniku, str. 85
 • po branju zgodbe rešili nalogi v DZ, str. 82
 • napisali poved Continue reading

7. 11. 2022

 • buidlings in town (Where can you park a car/buy medicine …?)
 • Harry Potter village – Is there/are there
 • zapis vprašanj in odgovorov – razlaga (Is there/are there …? Yes, there is/are. No, there isn’t/aren’t).
 • vadili smo spraševanje: Is there/are there Continue reading

27. 10. 2022

 • Vadili smo sobe v hiši: kaj lahko tam počnemo
 • nadaljevanje povedi (I can study in …, My mum cooks in …)
 • Odgovor na vprašanja: Can you sleep in the garden? (Yes, I can. No, I can’t.)
 • Poslušali smo pesem
 • nalepili Continue reading

4.11.2022

-delali smo DZ str. 37

-Igrali smo se igro spomin na temo živali

24.10.2022

– pregled čarobne besede prejšnjega tedna

– UČB str. 20, 21

– naredimo majhno knjižico DZ str. 63 – 64

– DZ str. 18

– UČB str. 22, 23

– DZ str. 20, 21

– čarobna beseda: YOGHURT

17.10.2022

– pregled čarobne besede prejšnjega tedna

– delovni list (slow, fast, loud, quiet)

– UČB str. 15, 18, 19

– DZ str. 16, 17

– igra spomina z naučenimi besedami

– čarobna beseda: SLOW

3.10.2022

– pregled čarobne besede prejšnjega tedna

– delovni list (run, climb trees, fly)

– UČB str. 10, 11, 13

– DZ str. 10, 11

– čarobna beseda: CLIMB TREES

19.9.2022

– pregled čarobne besede prejšnjega tedna

– ponovitev preprostih pozdravov in vprašanj (metanje žogice)

– UČB str. 2 – 7

– DZ str. 2 – 5 – čarobna beseda: UNICORN

12.9.2022

– preprosti pozdravi in vprašanja v angleščini (Hello, my name is…, What’s your name?, How old are you?, Where are you from?)

– spraševanje teh vprašanj med sabo

– delovni list živali

– igra spomina na temo živali (ko najdeš Continue reading