Angleščina

12. 12. 2022

 • Pregledali smo domačo nalogo
 • opisali smo policista in gasilca (kaj počneta, kako sta oblečena, katero vozilo vozita)
 • pogovarjali smo se o poklicih, ki pomagajo ljudem
 • prebrali smo besedilo o medicinski sestri in razložili neznane besede
 • odgovorili smo na vprašanja na Continue reading

5. 12. 2022

 • Pregledali smo domačo nalogo
 • igrali smo se memory chain z glasovi “y” in “igh”
 • samostojno smo pisali povedi z danimi besedami
 • vadili smo kdaj zapišemo a in kdaj an
 • ponovili, kako tvorimo množino in ednino
 • iskali smo napake v povedih Continue reading

28. 11. 2022

 • utrjevanje besed za oblačila
 • vadili smo opis osebe
 • vislice (vaja za poimenovanje angleških črk)
 • v sklopu besed smo poiskali vsiljivca
 • v učbeniku smo na strani 87 poslušali Toby’s tongue twister
 • v delovnem zvezku (str. 84) dopolnili in pobarvali besede z Continue reading

28.11.2022

– UČB – 30, 31

– Nove besede: pencil case, schoolbag, glue, ruler, eraser

– Ustvarjanje šolske torbe iz kartona

– Čarobna beseda: /

14. 11. 2022

 • pregled domače naloge
 • poslušali smo zgodbo v učbeniku na straneh 84 in 85
 • prebrali zgodbo the Dark night po vlogah
 • razložili neznane besede
 • rešili nalogo v učbeniku, str. 85
 • po branju zgodbe rešili nalogi v DZ, str. 82
 • napisali poved Continue reading

7. 11. 2022

 • buidlings in town (Where can you park a car/buy medicine …?)
 • Harry Potter village – Is there/are there
 • zapis vprašanj in odgovorov – razlaga (Is there/are there …? Yes, there is/are. No, there isn’t/aren’t).
 • vadili smo spraševanje: Is there/are there Continue reading

27. 10. 2022

 • Vadili smo sobe v hiši: kaj lahko tam počnemo
 • nadaljevanje povedi (I can study in …, My mum cooks in …)
 • Odgovor na vprašanja: Can you sleep in the garden? (Yes, I can. No, I can’t.)
 • Poslušali smo pesem
 • nalepili Continue reading