5. 12. 2022

  • Pregledali smo domačo nalogo
  • igrali smo se memory chain z glasovi “y” in “igh”
  • samostojno smo pisali povedi z danimi besedami
  • vadili smo kdaj zapišemo a in kdaj an
  • ponovili, kako tvorimo množino in ednino
  • iskali smo napake v povedih in jih popravili
  • v učbeniku smo na strani 88 poslušali in prebrali besedilo
  • v besedilu smo iskali a/an in množino
  • v DZ, str. 85 smo prebrali in rešili nalogo

Domača naloga: DZ, str. 85 – nariši in napiši

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments