Angleščina

4.11.2022

-delali smo DZ str. 37

-Igrali smo se igro spomin na temo živali

24.10.2022

– pregled čarobne besede prejšnjega tedna

– UČB str. 20, 21

– naredimo majhno knjižico DZ str. 63 – 64

– DZ str. 18

– UČB str. 22, 23

– DZ str. 20, 21

– čarobna beseda: YOGHURT

17.10.2022

– pregled čarobne besede prejšnjega tedna

– delovni list (slow, fast, loud, quiet)

– UČB str. 15, 18, 19

– DZ str. 16, 17

– igra spomina z naučenimi besedami

– čarobna beseda: SLOW

3.10.2022

– pregled čarobne besede prejšnjega tedna

– delovni list (run, climb trees, fly)

– UČB str. 10, 11, 13

– DZ str. 10, 11

– čarobna beseda: CLIMB TREES

19.9.2022

– pregled čarobne besede prejšnjega tedna

– ponovitev preprostih pozdravov in vprašanj (metanje žogice)

– UČB str. 2 – 7

– DZ str. 2 – 5 – čarobna beseda: UNICORN

12.9.2022

– preprosti pozdravi in vprašanja v angleščini (Hello, my name is…, What’s your name?, How old are you?, Where are you from?)

– spraševanje teh vprašanj med sabo

– delovni list živali

– igra spomina na temo živali (ko najdeš Continue reading

20. 10. 2022

 • utrjevanje zapisa besed in besednih zvez iz prejšnjih lekcij
 • activity book, stran 77/1
 • zapis in razlaga (his-his, her-hers, you-your, my-mine)
 • dopolni poved (vadimo svojilne zaimke)
 • Activity book, stran 79
 • ponovimo: rooms in a house

Domača naloga: dopiši besede (AB, str. 79)

10. 10. 2022

 • guessing game: ugani sobo (there isn’t/there aren’t)
 • opisovanje učilnice (ustno in pisno)
 • AB, str. 78 – poslušaj in poveži, označi in nariši
 • PB, str. 81 – Helping at home
 • sestavi svoje povedi
 • utrjevanje besed in besednih zvez za nazaj

Domača Continue reading

29. 9. 2022

 • poslušali zgodbo Cinderella story
 • PB, str. 77 – pomen besed, sestavi svojo poved
 • AB, str. 76 – preberi in reši naloge, dopolni dialoge
 • igra vlog: Cinderella story
 • PB, str. 80 – rooms in a house
 • sestavljanje povedi z there is/there Continue reading