Angleščina

26. 9. 2022

 • poslušali smo Toby’s tongue twister (PB, str. 77)
 • AB, str. 74 – dopolni in pobarvaj
 • sestavljanje in zapis svojih povedi z besedami
 • PB, str. 77 – slušno razumevanje
 • AB, str. 75 – poslušaj in zapiši
 • igrali igro Snap!

12. 9. 2022

 • spoznajmo se: name, age, brothers and sisters, pets, toys, hobbies
 • ponavljanje in utrjevanje besed
 • opisovali smo družinske člane
 • govorili o najljubših stvareh: hrana, pijača, žival, šolski predmet …

15.3.2022

-na str. 26/27 smo poslušali zgodbico THE SNAKE

-na str. 28 smo napravili predmete v posameznem prostoru in povedali zakaj je v tistem prostoru

-ponovili smo besedišče

-zapeli smo pesmico HEAD, SHOULDERS, KNEES, TOES

HOMEWORK: /

MAGIC WORD: kitchen

24.9.2021

Magic word: Activity

Homework: pobarvanka

Potek ure:

 • pozdrav, pogovor o počitnicah
 • flashcards, ponovili lansko snov
 • nadaljevali s snovjo iz lanskega učbenika in delovnega zvezka
 • Pupil’s book page 84, Fun at the camp
 • Activity book page 82

1.10.2021

Magic word: Continue reading