24.9.2021

Magic word: Activity

Homework: pobarvanka

Potek ure:

 • pozdrav, pogovor o počitnicah
 • flashcards, ponovili lansko snov
 • nadaljevali s snovjo iz lanskega učbenika in delovnega zvezka
 • Pupil’s book page 84, Fun at the camp
 • Activity book page 82

1.10.2021

Magic word: Boat

Homework: Pupil’s book page 90, Activity book page 83

Potek ure:

 • igra (križci, krožci – ugotovimo in ponovimo besede)
 • Toby’s tongue twister: Vicky the vet loves volleyball
 • activities: sail a boat, ride a horse, play the quitar, play volleyball, sing songs
 • poslušali pesmico Camping is great!

8.10.2021

Magic word: Chair

Homework: Activity book page 83, Pupil’s book page 99

Potek ure:

 • Toby’s tongue twister
 • igra: ponovitev besedišča
 • Pupil’s book page 88, Alice the camel song
 • camping
 • novo poglavje Day and Night, pesmica + nalepke (novo besedišče)

22.10.2021

Magic word: Three thin tigers have a bath on Thursday (Toby’s tongue twister)

Homework: Pupil’s book page 100, Halloween pobarvanka

Potek ure (blok ura):

1.del:

 • Actions
 • Zgodbica: The wobbly tooth
 • Pupil’s book page 96,97,98
 • Activity book page 92
 • Tooth Fairy

2.del:

 • Halloween
 • delovni listi
 • zgodbica in pogovor

5.11.2021

Magic word: Dog

Homework: naslednjo uro naj prinesejo nove učbenike in delovne zvezke s seboj

Potek ure:

 • pogovor o počitnicah
 • dokončali lansko snov (pupil’s book page 106, 107…), ponovili s pomočjo posnetkov
 • igra: Tic-Tac-Toe

12.11.2021

Magic word: English

Homework: Activity book page 2

Potek ure:

 • Alphabet
 • Igra: name, animal, object, food
 • Pupil’s book page 4 and 5
 • What’s his name? What’s her name?
 • We’ve got our school bags song
 • Subjects in school

19.11.2021

Magic word: Free flowers on Friday in February

Homework: /

Potek ur: (2 uri)

 • vprašata drug drugega How are you? What’s the weather like today? What day is it?
 • His vs. her
 • Activity book page 3
 • School subjects
 • The alphabet song + game
 • Activity book page 4
 • Pupil’s book page 7 (The storm)
 • Talking about the weather
 • Activity book page 5
 • Games: Bang bang and tic-tac-toe

3.12.2021

Magic word: Goggles

Homework: Activity book page 8

Potek ure:

 • talking about sports
 • GO and PLAY
 • Pupil’s book page 8 and 9
 • Activity book page 6 and 7
 • Pupil’s book page 10 and 11 – story: A very busy week
 • Do you play ____? Do you go ____? Yes, I do. / No, I don’t.
 • game: risanje in opisovanje

10.12.2021

Magic word: Hat

Homework: Activity book page 49

Potek ure:

 • game: tic-tac-toe (spelling – sports)
 • Unit 5 – The Frozen Lake (Pupil’s book page 50 and 51)
 • new words: drinking hot chocolate, taking a picture…
 • Activity book page 48
 • Draw your own snowman and name it

17.12.2021

Magic word: Igloo

Homework: Activity book page 51

Potek ure:

 • checked homework
 • The Snowman story (52,53)
 • Activity book page 50
 • adjectives: fat, thin, short, tall, clean, dirty
 • Pupil’s book page 54 and 55
 • Activity book page 52
 • game: both students draw a snowman and then describe it

23.12.2021

Magic word: Merry Christmas

Homework: Christmas worksheet

Potek ure:

 • What is connected to Christmas?
 • Christmas charades
 • Worksheet
 • Christmas game and songs

14.1.2022

Magic word: Jump

Homework: Activity book page 12 and 16

Potek ure (1,5h):

 • ponovitev: Christmas related words, shapes and sizes (snowman)
 • homework check
 • Sports: jump, kick, hit, bounce, throw, catch the ball
 • Toby’s tongue twister
 • Activity book page 9 and 10, game: snap
 • Pupil’s book page 14 and 15
 • Activity book page 16
 • Let’s go shopping
 • game: hot potatoe (fruits, vegetables, drinks, desserts)
 • Pupil’s book page 19
 • A/AN and SOME
 • tic-tac-toe (food and winter activities)

21.1.2022

Magic word: Kick

Homework: /

Potek ure (1,5):

 • Pozdrav, write what day is it on the board
 • homework check
 • Sestavili svojo prodajalno, določili cene in se postavili v vlogo kupca in prodajalca skozi igro
 • Can I help you? Can I have ____. Here you are. Thank you.
 • Activity book page 17
 • A/AN/SOME
 • nova zgodba: The naughty parrot (page 20)
 • Activity book page 18
 • Igra: oba sta dobila nakupovalni seznam (grocery list) in sta seštela cene, ter ugibala s pomočjo različnih vprašanj, kaj ima kdo na seznamu

28.1.2022

Magic word: Lemon

Homework: Activity book page 23 and 25

Potek ure:

 • write what day it is and what day was it yesterday (ponovitev dnevov)
 • Pupil’s book page 22 and 23
 • Hrana in cene
 • ponovitev številk do 100
 • How much is this? How much are these?
 • Activity book page 19

4.2.2022

Magic word: Numbers

Homework: Pupil’s book page 26

Potek ure:

 • homework check
 • Activity book page 20, 21
 • Pupil’s book page 24, 26
 • listening and talking about a special day
 • križanka živali

11.2.2022

Magic word: Octopus

Homework: /

Potek ure:

 • homework check
 • križanka food
 • Pupil’s book page 28 and 29
 • talking about animals
 • describing animals
 • delovni list (wild animals, farm animals, pets)

17.2.2022

Magic word: Penguin

Homework: Activity book page 28

Potek ure:

 • Writing the days of the week on the board
 • Activity book page 26 and 27
 • guessing the animal, describing animals
 • Pupil’s book page 30 and 31
 • It has got _____. They have got ______.

3.3.2022

Magic word: Quiz

Homework: Activity book 35

Potek ure:

 • How were your holidays? Explain what you did.
 • Write down the days of the week and animals on the board
 • It has / hasn’t got __________. It can / can’t __________.
 • Pupil’s book page 32 and 33
 • Activity book page 29 and 30

10.3.2022

Magic word: Reading

Homework: Activity book 33

Potek ure:

 • Pupil’s book page 33, 34 and 35
 • Activity book page 31 and 32
 • Making up a story using pictures

24.3.2022

Magic word: Sand

Homework: Activity book page 38 and Pupil’s book page 36

Potek ure:

 • days of the week
 • Activity book page 33
 • guessing the animal riddles
 • Pupil’s book page 40 and 41
 • new story: the nature trail

31.3.2022

Magic word: Toby

Homework: /

Potek ure:

 • pregledali domačo nalogo
 • zapeli pesmico Happy Birthday
 • Lov na zaklad
 • Pin the tail on the donkey

7.4.2022

Magic word: Up

Homework: /

Potek ure:

 • What’s Toby doing? – nova zgodba
 • Pupil’s book page 44
 • Toby’s tongue twister (The horse in shorts walks and talks in a storm.)
 • Activity book page 40 and 41
 • Activity book page 42 and snap game

14.4.2022

Magic word: Vegetables

Homework: Activity book page 44

Potek ure:

 • Happy Easter! igra
 • delovni listi
 • Pupil’s book page 46 and 47
 • Activity book page 43

26.4.2022

Magic word: Walking

Homework: Activity book page 47

Potek ure:

 • Homework check
 • Activity book page 45, 46
 • Making our own story: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1
 • Magic Monkey: https://1c7951e0f713f82c10d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/magic-monkey/index.html

6.5.2022

Magic Word: Fox

Homework: Activity book page 60

Potek ure:

 • ponovili letne čase in mesece
 • nova tema: All year round
 • Pupil’s book page 61 and 62
 • Activity book page 58 and 59

12.5.2022

Magic word: Is the purple turtle’s birthday on the first or the third?

Homework: Activity book page 61

Potek ure:

 • Months and seasons
 • Pupil’s book page 62 and 63
 • Activity book page 60
 • Pupil’s book page 64 and 65
 • Activity book page 61

19.5.2022

Magic word: Yellow

Homework: /

Potek ure:

 • Activity book pages 62 – 65
 • Pupil’s book pages 65 – 67
 • a poem about months
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments