14. 11. 2022

  • pregled domače naloge
  • poslušali smo zgodbo v učbeniku na straneh 84 in 85
  • prebrali zgodbo the Dark night po vlogah
  • razložili neznane besede
  • rešili nalogo v učbeniku, str. 85
  • po branju zgodbe rešili nalogi v DZ, str. 82
  • napisali poved in s pomočjo zgodbe ugotovili, kako se nadaljuje
  • narisali smo sliko predmetov
  • ponovili predloge: in, on, between, in front of, behing, next to

Domača naloga: Napiši, kje so predmeti na sliki.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments