13. 2. 2023

  • pogovor o počitnicah
  • v učbeniku (str. 99) smo poiskali dneve v tednu in jih razvrstili po vrsti
  • poslušali in prebrali besedilo A diary
  • v delovnem zvezku smo na strani 96 rešili naloge
  • napisali smo svoj dnevnik počitnic
  • ponovili besedišče prejšnje lekcije s pomočjo nalog (učb., str. 100 in DZ, str. 97)
  • nalepili smo novo high five nalepko
  • v učbeniku rešili naloge na strani 101
  • v DZ smo na strani 98 rešili nalogo slušnega razumevanja in zapisali kaj je na sličicah
  • napisali in narisali, kaj fotografiramo

Domača naloga: delovni zvezek, stran 99

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments