23. 1. 2023

 • pregled domače naloge
 • vadili besedišče s pomočjo kartic
 • V učbeniku na strani 94 smo poslušali zgodbo The magic trip
 • vsak je tiho prebral zgodbo in podčrtal neznane besede, ki smo jih kasneje razložili
 • glasno branje po vlogah
 • V delovnem zvezku smo na strani 92 rešili naloge, povezane z zgodbo
 • V učbeniku na strani 96 vadili slušno razumevanje
 • ponovili, kako tvorimo ednino in množino
 • povedali nekaj izjem pri množini (men, women, children, geese, sheep, fish …)
 • ponovili poimenovanje družinskih članov
 • po zgledu smo opisali strica, teto, bratrance in sestrične
 • rešili 2.nalogo v DZ, stran 93

Domača naloga: DZ, str. 93, 1. nal.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments