27. 2. 2023

  • pregledali smo domačo nalogo
  • utrjevali besedišče prejšnjih lekcij
  • reševali smo naloge v DZ na strani 104: ponovitev živali in delov telesa
  • v DZ, stran 105 in 106 smo delali vaje z glagoli in nasprotja
  • na strani 107 smo v DZ ponovili letne čase
  • ponovili in utrdili vrstilne števnike (first, second, third …)
  • v DZ smo na straneh 108 in 109 z reševanjem vaj ponovili besedišče sob v hiši in stavb v mestu
  • ponovili, kako dajemo navodila za pot
  • ponovili holiday places in rešili naloge v DZ, stran 110

Domača naloga: DZ, stran 111

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments