9. 1. 2023

  • pogovor o počitnicah
  • V učbeniku smo rešili stran 90 in poslušali posnetek
  • Na strani 91 v učbeniku smo rešili vajo o varnem prečkanju ceste
  • pogovarjali smo se, kako pridemo v šolo – kolikokrat prečkajo cesto in na kaj so pozorni
  • v DZ smo na strani 88 rešili nalogo: poslušali posnetek, prebrali in nato zapisali
  • utrjevali smo besedišče “zgradbe v mestu” s pomočjo iger: prečkanje reke preko besednih kamnov, igra hitrosti
  • igra smo se igro asociacij na besedno zvezo “holiday fun” in besede zapisali
  • V učbeniku smo na strani 92 poslušali pesem in razložili pomen besed
  • Prilepi smo nalepke in s pomočjo izštevanke vadili besede

Domača naloga: Preberi pesem (učb., str. 92) in 2. nalogo obkroži besede omenjene v pesmi.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments