Give Me Five

20. 10. 2022

 • utrjevanje zapisa besed in besednih zvez iz prejšnjih lekcij
 • activity book, stran 77/1
 • zapis in razlaga (his-his, her-hers, you-your, my-mine)
 • dopolni poved (vadimo svojilne zaimke)
 • Activity book, stran 79
 • ponovimo: rooms in a house

Domača naloga: dopiši besede (AB, str. 79)

10. 10. 2022

 • guessing game: ugani sobo (there isn’t/there aren’t)
 • opisovanje učilnice (ustno in pisno)
 • AB, str. 78 – poslušaj in poveži, označi in nariši
 • PB, str. 81 – Helping at home
 • sestavi svoje povedi
 • utrjevanje besed in besednih zvez za nazaj

Domača Continue reading

29. 9. 2022

 • poslušali zgodbo Cinderella story
 • PB, str. 77 – pomen besed, sestavi svojo poved
 • AB, str. 76 – preberi in reši naloge, dopolni dialoge
 • igra vlog: Cinderella story
 • PB, str. 80 – rooms in a house
 • sestavljanje povedi z there is/there Continue reading

26. 9. 2022

 • poslušali smo Toby’s tongue twister (PB, str. 77)
 • AB, str. 74 – dopolni in pobarvaj
 • sestavljanje in zapis svojih povedi z besedami
 • PB, str. 77 – slušno razumevanje
 • AB, str. 75 – poslušaj in zapiši
 • igrali igro Snap!

12. 9. 2022

 • spoznajmo se: name, age, brothers and sisters, pets, toys, hobbies
 • ponavljanje in utrjevanje besed
 • opisovali smo družinske člane
 • govorili o najljubših stvareh: hrana, pijača, žival, šolski predmet …

24.9.2021

Magic word: Activity

Homework: pobarvanka

Potek ure:

 • pozdrav, pogovor o počitnicah
 • flashcards, ponovili lansko snov
 • nadaljevali s snovjo iz lanskega učbenika in delovnega zvezka
 • Pupil’s book page 84, Fun at the camp
 • Activity book page 82

1.10.2021

Magic word: Continue reading