Give Me Five

13. 3. 2023

 • pregledali smo domačo nalogo
 • pogledali nov učbenik in delovni zvezek: kaj je enako, kaj drugače
 • pogledali smo v kazalo in se pogovorili o vsebinah, ki jih bomo spoznali
 • v učbeniku smo si na strani 4 in 5 ogledali sliko in Continue reading

2. 3. 2023

 • pregledali smo domačo nalogo
 • poslušali smo posnetke in rešili naloge na straneh 106 in 107
 • na 108 in 109 smo v učbeniku rešili naloge in odgovarjali na vprašanja ter povezali osebe s pravimi imeni
 • vadili smo besedišče sadja in zelenjave Continue reading

27. 2. 2023

 • pregledali smo domačo nalogo
 • utrjevali besedišče prejšnjih lekcij
 • reševali smo naloge v DZ na strani 104: ponovitev živali in delov telesa
 • v DZ, stran 105 in 106 smo delali vaje z glagoli in nasprotja
 • na strani 107 smo v DZ Continue reading

20. 2. 2023

 • pogovor o maškarah
 • pregled domače naloge
 • iskanje parov (povedi in slike): daily routines
 • naučili smo se povedati, koliko je ure
 • vadili s primeri na pravi uri
 • v učbeniku (str. 102) smo poslušali in ponovili
 • v delovnem zvezku smo na strani Continue reading

13. 2. 2023

 • pogovor o počitnicah
 • v učbeniku (str. 99) smo poiskali dneve v tednu in jih razvrstili po vrsti
 • poslušali in prebrali besedilo A diary
 • v delovnem zvezku smo na strani 96 rešili naloge
 • napisali smo svoj dnevnik počitnic
 • ponovili besedišče prejšnje Continue reading

30. 1. 2023

 • pregled domače naloge
 • ponovitev besedišče o družini (family members)
 • V učbeniku smo na strani 97 rešili naloge in poslušali ter prebrali “tongue twister”
 • V DZ, str. 94 rešili naloge
 • sestavljali smo svoje povedi z danimi besedami
 • igrali smo se igro Continue reading

23. 1. 2023

 • pregled domače naloge
 • vadili besedišče s pomočjo kartic
 • V učbeniku na strani 94 smo poslušali zgodbo The magic trip
 • vsak je tiho prebral zgodbo in podčrtal neznane besede, ki smo jih kasneje razložili
 • glasno branje po vlogah
 • V delovnem zvezku Continue reading

16. 1. 2023

 • pregledali smo domačo nalogo
 • vadili smo angleško abecedo in ponovili besedišče s pomočjo vislic
 • pogovarjali smo se, katere živali živijo v aquarium, safari park, castle, circus
 • povedali, kje bi bili radi in zakaj (besedišče iz pesmi)
 • v učbeniku smo poslušali, Continue reading

9. 1. 2023

 • pogovor o počitnicah
 • V učbeniku smo rešili stran 90 in poslušali posnetek
 • Na strani 91 v učbeniku smo rešili vajo o varnem prečkanju ceste
 • pogovarjali smo se, kako pridemo v šolo – kolikokrat prečkajo cesto in na kaj so pozorni Continue reading

14. 12. 2022

 • pregledali smo domačo nalogo
 • ponovili zapis dni v tednu
 • vadili smo podajanje navodil za pot
 • v DZ smo na strai 87 v paru in samostojno vadili zapis vprašanj in odgovorov (Is there/are there)
 • V učbeniku smo na strani 90 poimenovali Continue reading