Italijanščina

18. 2.

-utrjevanje števil

-i vestiti (učb. 42-44)

-oggi/domani mi metto…

-bingo

čarobna beseda: le scarpe

11. 2.

-ponovitev morskih živali in števil 1-20 +dodane desetice 30, 40, 50

-dnevi v tednu: naloge v DZ str. 15 in 16

-ascolto: Girotondo – traccia 37 (questo/quello)

-i vestiti (učb. 40 in 42; DZ str. 18)

-pesmica: Canzone degli animali Continue reading

28. 1.

-utrjevanje živali

-dnevi v tednu (che giorno è oggi?), učb. 38 in 39

-che cosa mangia Togo? igrica

-pesem Canzone degli animali

čarobna beseda: venerdì

21. 1. 2022

-verifica 1 (učb. 31-33)

-utrjevanje besedišča živali in števila 1-20

-učenje pesmi Canzone degli animali

-animali acquatici

-i giorni della settimana (qual è il tuo giorno preferito?, učb. 34-35)

-ogled dela filma Pinocchio v italijanščini

domača naloga: DZ str. 15 Continue reading

7. 1. 2022

-ponovitev živali, ki smo jih spoznali do zdaj

-reševanje nalog v učbeniku in DZ (hai un animale in casa?, che animale è? …)

-animali alla fattoria

čarobna beseda: fattoria

domača naloga: učb. str. 29 – 9. naloga (dopolni mankajoči vzorec)

30. 12.

-božično-novoletna tema: novo besedišče in učenje božične pesmi

-kaj Italijani počnejo za Božič in novo leto? (učb. str. 78-79)

-ponovitev živali in animali selvatici (elefante, leone ecc.)

-reševanje nalog v učbeniku (str. 24-26)

čarobna beseda: Babbo Natale

10. 12.

-ponovitev barv in šolskih potrebščin

-mi piace/non mi piace in glagoli (leggere, mangiare, nuotare…)

-živali v italijanščini, katere živali imaš doma?

čarobna beseda: coniglio

3. 12.

-ponovitev šolskih potrebščin in barv (učni list in učbenik)

-sestavljanje božičkove vasice (deli hiše v italijanščini)

-ogled filma Ostržek v italijanščini

čarobna beseda: neve

domača naloga: DZ str. 9 – 1. naloga

26. 11.

-italijanska izštevanka s števili 11-20

-ponovitev šolskih potrebščin: risanje svoje puščice in učb. str. 20

-učenje novih barv na mavrici (pobarvanka)

-italijanska pravljica Ostržek in učenje besed iz pravljice

domača naloga: do konca pobarvaj dvornega norčka

čarobna beseda: Pinocchio

19. 11.

-ponovitev barv in števil (pobarvanka)

-novo besedišče: šolske potrebščine (lekcija “A scuola” str. 18, 19)

-izštevanka v italijanščini s šolskimi potrebščinami

-bingo z novimi besedami

domača naloga: DZ str. 11 – 4. naloga

čarobna beseda: zaino