Italijanščina

22. 10.

-pregledovanje domače naloge

-reševanje učbenika (str. 13, 16, 17)

-naučili smo se narodnosti v italijanščini (italiano, inglese itd.)

-ogledali smo si italijansko risanko in se naučili novih besed

15. 10.

-reševanje nalog v učbeniku Grandi amici (str. 11-15)

-naučili smo se osnovne barve v italijanščini

-naučili smo se pesmico Tanti auguri

-ponovili smo števila od 1 do 20 (tombola)

domača naloga: učb. str. 7 – 3. naloga in DZ str. Continue reading

8. 10.

-utrjevanje števil do 10 in pregled domače naloge

-rešili učbenik str. 8-9 in DZ str. 4-5 do konca

-naučili smo se števila do 20

-bingo: ponovitev besedišča s hrano

čarobna beseda: štetje do 20

1. 10.

-ponovitev čarobne besede in besedišča iz prejšnje ure

-reševanje nalog v učbeniku in DZ-ju Grandi amici 1: nal. 1 (str. 3) pri obeh

-naučili smo se šteti do 10 in poslušali italijansko izštevanko (Girotondo – 3. naloga)

-s kocko in Continue reading

27. 9.

-igrica bingo: ponovili smo vse besede iz prejšnje ure in dodali nove besede za hrano

-naučili smo se predstavit v italijanščini in poslušali pesmico, v kateri se otroci predstavijo

-naučili smo se, kako se pozdravi in poslovi (ciao/buongiorno in arrivederci) Continue reading

Prvo srečanje (17. 9.)

-otroci so se predstavili

-v učbeniku smo si pogledali, kje je Italija in kakšne oblike je

-pogovarjali smo se o tradicionalni italijanski hrani, ki jo že poznamo, in se naučili poimenovanja v italijanščini

-poslušali smo pesmico o italijanski abecedi

čarobna beseda: il gelato