13. 6. 2023

  • pregledali smo naloge na strani 24 v delovnem zvezku
  • utrjevali smo besedišče z nalogami na strani 25
  • v učbeniku smo na strani 27 razmislili, kaj lahko počenemo s predmeti na slikah
  • ogledali smo si video, kjer so te predmete uporabljali
  • na tablo smo napisali miselni vzorec z idejami za zdravo življenje
  • pogovarjali smo se o boleznih in poškodbah, ki jih lahko imamo
  • v učbeniku smo si na strani 28 ogledali sličice in poslušali opise
  • poslušali in prebrali smo dialog v učbeniku na strani 29 ter odgovorili na vprašanje
  • povedali smo razliko med besedama “got” in “feel”
  • reševali smo naloge v DZ na strani 26
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments