27. 3. 2023

  • pregledali smo domačo nalogo
  • sestavljali skrivne besede, ki jih je moral drugi razvozlati
  • igrali smo se igro asociacij na besedo “places in school”
  • V učbeniku smo si na strani ogledali sličice prostorov v šoli in poslušali pesem
  • pogovarjali smo se, katere prostore imamo na naši šoli
  • tvorili smo povedi z there is/there are
  • v DZ smo na strani 6 rešili naloge
  • v učbeniku smo na strani 9 poslušali pogovor in ga nato še prebrali
  • vadili smo tvorjenje vprašanj z what/where in when
  • v DZ smo rešili naloge na strani 7
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments