Pokličite!
041 962 418

  • Domov          |          
  • O čveki          |          
  • Nasveti za starše

             |          
  • Kontakt          |          
  • Zaposlitev          |          
  • Aktualno
 
 
Novice / aktualno / akcije »

21.06.10 - Angleški in nemški tečaj za najmlajše

 Prijavite svoje najmlajše na angleške in nemške tečaje. Rezervirajte si mesto, ker se skupine že kar polnijo. Septembra začnemo z novim šolskim letom.

14.09.09 - Začeli smo!!

 Pričakovanje otrok je bilo ob začetku šolskega leta resnično zelo veliko.
 

Nasveti za starše:

Šolska stopnja več»


Predšolska stopnjaPredšolska stopnja


Domače naloge


Otroci naj redno delajo domače naloge, saj to zagotavlja sprotno ponovitev obravnavane snovi. Otrok, ki pride na tečaj brez domače naloge, ne dobi štampiljke, ki predstavlja motivacijo za njihovo nadaljnje delo. Ocenjuje se vložen trud v domačo nalogo in ne izgled izdelka. S štampiljko želimo doseči, da bi otroci tekmovali sami s seboj in ne z drugimi otroci na tečaju.

 
Urejene šolske potrebščine

Urejene šolske potrebščine so pomembne tako za kvalitetno delo v šoli, kakor tudi doma. Pozorni bodite, da ima otrok vedno urejeno:

peresnico - na voljo naj ima vedno ošiljene barvice (vsaj  deset barv), radirko itd. Večina dela namreč poteka ravno z uporabo teh potrebščin.

učbenik - delovno slikovno gradivo naj bo vedno urejeno - uporabljamo ga tako pri učnih urah kot tudi doma. Če je le-to urejeno, otrok točno ve, kaj smo nazadnje delali, katere besede smo se učili, kaj je za domačo nalogo itd.

učne liste - zlaga naj jih v prozorno mapo, da jih otrok ne izgubi in vedno ve kam sodijo.

 
Govor v vsakdanjih situacijah

Z otroki se pogovarjajte o predelani snovi, spodbujajte jih k govorjenju, opisovanju vsakdanjih stvari ter ponavljajte besede, obravnavane na tečaju. Pri tem pa predvsem pazite, da na otroka ne pritiskate in neposredno sprašujete po določenih besedah, pač pa skušajte izzvati situacije, v katerih bodo otroci uporabili angleške besede (npr. pri nakupovanju sadja v trgovini ga skupaj poimenujeta še po angleško)


Čudežna beseda

Spodbujajte jih, da si zapomnijo čudežne besede. To je običajno zahtevnejša beseda, ki jo učitelj določi na koncu vsake ure, otroci pa jo na naslednji uri povejo učitelju in za nagrado dobijo štampiljko. Vprašajte jih, katera je čudežna beseda, otrok v enem tednu to besedo namreč lahko pozabi, zato je dobro, če ga večkrat nanjo spomnite, ali ga spodbudite, da si jo kako drugače zapomni - napiše, nariše, ponazori z gibi, zapoje...) Čudežna beseda je eden od načinov, da otroku pomagamo pri pomnenju težjih besed.


Različni pripomočki

Koristno in priporočljivo je učenje z različnimi pripomočki:

Slikovne kartice so otroku v veliko pomoč, ker ga spomnijo na besede, ki se jih je že učil. Lahko jih otrokom narišete sami ali pa jih prerišete iz delovnega gradiva. S pomočjo le-teh se otrok igra različne igre in hkrati ponavlja že naučene besede - seznam besed vsake lekcije lahko najdete na naši spletni strani pod rubriko literatura.

☺ V pomoč so otroku tudi pesmi, naučene na tečaju. Pesmice naj otroci pojejo doma, saj s tem ponavljajo besedišče.

☺ Odlično sredstvo za utrjevanje in spoznavanje novega besedišča so slikovni slovarji, predvsem za tiste, ki želijo pridobiti še dodatno znanje.
 
Računalnik je močno motivacijsko sredstvo, otroci ga radi uporabljajo. Pomembna je uporaba ustreznih računalniških programov.

Filmi in risanke brez podnapisov (na začetku naj bodo vsebine znane, saj se tako lažje osredotočijo na jezik).


Govorilne ure

Redno obiskujte govorilne ure, kjer lahko dobite konkretna navodila in nasvete za pomoč vašim otrokom.


clip_image002

 
Bookmark and Share